خبر خوب برای بازیکنان استقلال

آبی‌ها امسال وضعیت مالی خوبی دارند.

آبی‌ها امسال وضعیت مالی خوبی دارند.

اشگاه استقلال امسال توانست به لطف امضای قرارداد با کارگزار جدید خود، شرایط مالی اش را سر و سامان دهد. آنها به حق تبلیغات محیطی هم دست یافتند و حالا به لحاظ مالی در شرایط مناسبی هستند. قرار است باشگاه استقلال دو روز دیگر بخش دیگری از دستمزد بازیکنانش را پرداخت کند و این خبر خوبی برای بازیکنان و اعضای کادر فنی آنهاست.