خبر آخر درباره پرونده جنجالی ایران و ویلموتس

دادگاه عالی ورزش به جمع بندی نهایی درباره پرونده جنجالی ایران رسیده است.

بعد از آنکه فیفا رای ۶ میلیون یورویی در پرونده ویلموتس علیه ایران داد، فدراسیون آن را به دادگاه عالی ورزش برد. چند بار صدور رای به تاخیر افتاد و آخرین خبر حکایت از آن دارد احتمالا رای شکسته می شود و ایران باید ۳۰ درصد از رقم کلی را به ویلموتس بپردازد. کاس به احتمال فراوان ظرف یک هفته آینده سرانجام رای این پرونده جنجالی را اعلام می کند.