جنجال تعویض سنگ مزار نیما

بعد از انـتـقـادهـای گسترده کــاربــران شبکه‌های اجتماعی درباره تعویض و تغییر سنگ قبر نیما یوشیج توسط شهرداری تهران، شهرداری پایتخت اقدام به نصب سنگ قبر جدید و حذف نام زاکانی از آن و اصلاح اشتباهات دیگر سنگ‌نوشته کرد.

خراسان نوشت: بعد از انـتـقـادهـای گسترده کــاربــران شبکه‌های اجتماعی درباره تعویض و تغییر سنگ قبر نیما یوشیج توسط شهرداری تهران، شهرداری پایتخت اقدام به نصب سنگ قبر جدید و حذف نام زاکانی از آن و اصلاح اشتباهات دیگر سنگ‌نوشته کرد.

در ماجرای تعویض سنگ مزار نیما یوشیج، که چند روزی است جنجالی شده روی سنگ قبر جدید این شاعر نامدار ایرانی علاوه بر این که از عنوان «پدر نوین شعر فارسی» به جای «پدر شعر نوین فارسی» استفاده شده بود، همچنین نوشته شده بود: «این یادبود به همت بسیجیان فرهنگی شهرداری تهران با عنایت برادر جانباز آقای دکتر زاکانی بنا شد.»

این ماجرا اما با واکنش و انتقاداتی همراه بود تا جایی که سخنگوی شهرداری تهران درباره آن توضیحاتی داد و گفت که براساس سلیقه و تصمیم فردی یکی از همکاران، نام شهردار تهران روی این سنگ یادبود، نوشته شده که بلافاصله متن روی سنگ اصلاح می‌شود.