جشنواره خرمالو در «قطب بکر گردشگری» تهران

چهارمین جشنواره خرمالوی کن عصر امروز در یکی از باغ‌های خرمالوی روستا کن برگزار شد.

چهارمین جشنواره خرمالوی کن عصر امروز در یکی از باغ‌های خرمالوی روستا کن برگزار شد.

در این جشنواره مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، تعدادی از مسئولان محلی و جمعی از مدیران شهرداری تهران حضور داشتند و بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی تاکید شد.

دکتر طاهره قیومی مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این مراسم گفت: اینجا قطب بکر گردشگری است که مغفول است. جوانان از همین امروز باید تلاش‌ها را برای معرفی این منطقه در شبکه‌های اجتماعی آغاز کنند.

او افزود: یکی از برنامه‌های مهندس ضرغامی، توسعه گردشگری باغی و کشاورزی است. امیدوارم در جشنواره‌های بعدی شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی نیز باشیم.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: به طور حتم برگزاری جشنواره‌ها می‌تواند به معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری کمک کند.

2c0b8120-fc4b-4e8a-8dd7-28f129dd9c99_is2w.jpg

3aa740b2-e399-4937-8ddb-04e609b14033_sa4e.jpg

5a9777fe-cea2-4262-8914-0ca38ca64a16_148o.jpg

7d0dd82f-85fb-45e9-a9da-4f9ccfa71a36_cxkb.jpg

9cf1af04-3535-4a0d-b135-8a17ec9e1785_ksb2.jpg

41e67a8c-50bb-438a-aa3b-c67f2e14e449_jgl3.jpg

2871e7f5-d972-4fc4-9ba4-b60d343d63e8_7umd.jpg

12001d64-fef6-4a6c-8bd3-d8cbaa4b792e_31v3.jpg

a5f15be1-4702-4189-94fa-aa196c327f59_wftq.jpg

f1fec744-c4cb-4036-8412-f97c2d68bd29_h70j.jpg

12001d64-fef6-4a6c-8bd3-d8cbaa4b792e_okrx.jpg

7c5cf23a-4e5b-4b54-95e6-f4261bce071f_yzos.jpg