جزئیات بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو درکمیسیون تلفیق بودجه با حضور مسئولان وزارت بهداشت

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفتد: نمایندگان معتقد بودند برای حذف ارز ۴۲۰۰ باید تمامی جوانب لحاظ شود و زیرساخت‌ها فراهم باشد؛ نباید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی برای مردم ایجاد کند.

تسنیم نوشت:سخنگوی کمیسیون تلفیق گفتد: نمایندگان معتقد بودند برای حذف ارز ۴۲۰۰ باید تمامی جوانب لحاظ شود و زیرساخت‌ها فراهم باشد؛ نباید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی برای مردم ایجاد کند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ ، در تشریح جلسه اخیر کمیسیون متبوعش بیان کرد: جلسه اخیر کمیسیون تلفیق با حضور مسوولانی از وزارت بهداشت و درمان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و موضوع ارز ‌دارو برگزار شد که مسئولان در این جلسه به بیان توضیحاتی پیرامون ابعاد این موضوع پرداختند اما اعضای کمیسیون قانع نشدند.

وی با بیان اینکه  نمایندگان در این جلسه عنوان کردند که زیرساخت‌های حذف ارز دارو و نسخه نویسی الکترونیکی فراهم نیست، افزود: در نهایت با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد در جلسات بعدی کمیسیون تلفیق با حضور مسئولان مربوطه و کارشناسان مسائل و مشکلات مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: نمایندگان معتقد بودند برای حذف ارز ۴۲۰۰ باید تمامی جوانب لحاظ شود و زیرساخت‌ها فراهم باشد؛ نباید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی برای مردم ایجاد کند.

زارع تصریح کرد: همچنین نمایندگان در کمیسیون تلفیق اعلام کردند منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ کافی نیست؛ این بحث نیز مطرح شد که چند میلیون نفر هنوز زیر پوشش بیمه نیستند.

نماینده آباده در مجلس اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد که در جلسه بعدی نیز به بررسی موضوع واقعی کردن ارز ترجیحی پرداخته شود.