تقدیر از «برادر جانباز آقای دکتر زاکانی» و بسیجیان شهرداری روی سنگ مزار نیما یوشیج/ تصویر

سنگ مزار قدیمی نیمایوشیج، پدر شعر نوی فارسی واقع در آرامستان امام‌زاده عبدالله از سوی شهرداری منطقه ۲۰ تعویض و لوح یادبود در خاکجای قدیم وی نصب شد.

سنگ مزار قدیمی نیمایوشیج، پدر شعر نوی فارسی واقع در آرامستان امام‌زاده عبدالله از سوی شهرداری منطقه ۲۰ تعویض و لوح یادبود در خاکجای قدیم وی نصب شد.

 این اقدام اما با حواشی زیادی روبه‌رو شده و واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است.

روی سنگ مزار نصب شده از بسیجیان شهرداری تهران و زاکانی، شهردار تهران با این عبارت «به همت بسیجیان فرهنگی شهرداری تهران با عنایت برادر جانباز آقای دکتر زاکانی بنا شد» قدردانی شده است.

از حواشی دیگر این ماجرا درج عنوان «پدر نوین شعر پارسی» بجای پدر شعر نوین فارسی است.

تقدیر از زاکانی روی سنگ قبر نیما یوشیج «پدر نوین شعر پارسی»!/ تصویر