تصمیم ادامه دار فرهاد مجیدی علیه دو نفر!

سرمربی استقلال باز هم به گلر سومش بازی می‌دهد.

فرهاد مجیدی تصمیم گرفت حسینی را به خاطر اشتباهی که در بازی فجر داشت نیمکت نشین کند. رابطه این مربی با رشید مظاهری هم خوب نیست. بنابراین مجیدی دوباره علیرضا رضایی را در بازی گل گهر سیرجان بازی خواهد داد. رضایی در دیدار نساجی هم در ترکیب ثابت قرار گرفت.