تسهیلات ۳۵۰ میلیونی برای طرح نهضت مسکن

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: تسهیلات اختصاص یافته در طرح نهضت ملی مسکن برای یزد ۳۵۰ میلیون تومان است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: تسهیلات اختصاص یافته در طرح نهضت ملی مسکن برای یزد ۳۵۰ میلیون تومان است.

خواجه رضایی اظهار داشت: طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه، میزان آورده اولیه متقضایان در طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های اول تا سوم ۲۰ میلیون تومان و سایر دهک‌ها ۴۰ میلیون تومان است.

وی افزود: مابقی آورده متقضایان برای این طرح در چهار یا پنج مرحله باید واریز شود که با شروع کار، مشخص و پرداخت خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی درباره سایر آورده‌ها گفت: قیمت تمام شده هر چه باشد، بخشی از آن توسط متقاضیان پرداخت شده و تسهیلات بانکی نیز اختصاص می‌یابد.

خواجه رضایی ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی پول و اعتبار، تسهیلات اختصاص یافته برای این طرح در تهران ۴۵۰ میلیون، کلانشهرها یعنی شهرهای که دارای بالای یک میلیون نفر جمعیت باشند، ۴۰۰ میلیون و در مراکز استان‌ها هم ۳۵۰ تومان است.

وی اظهار داشت: رقم این تسهیلات در سایر شهرها هم ۳۵۰ میلیون تومان و برای مسکن روستایی ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود