تبلیغات محیطی دربی به استقلال رسید

امروز جلسه مهمی در سازمان لیگ برگزار شد

بعد از چند ساعت بحث و گفت و گو سرانجام تبلیغات محیطی دربی به باشگاه استقلال رسید. صبح امروز جلسه ای مهم در سازمان لیگ با حضور شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ، مصطفی آجرلو مدیرعامل استقلال و تنی چند از مسئولان دیگر برگزار شد. در این جلسه باشگاه استقلال تاکید کرد با توجه به میزبانی حق تبلیغات محیطی را می خواهد. در پایان این جلسه فدراسیون فوتبال وسازمان لیگ با پیشنهاد این باشگاه موافقت کردند.