بیشترین مهاجران ایرانی در کدام کشورها زندگی می‌کنند؟

امارات و ایالت متحده در صدر کشورهایی هستند که بیشترین مهاجر ایرانی را دارند.

امارات و ایالت متحده در صدر کشورهایی هستند که بیشترین مهاجر ایرانی را دارند.

روند صعودی مهاجرت از ایران سبب شده ایرانیان زیادی مهمان کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکا شوند. بهرام صلواتی، رئیس مرکز رصدخانه مهاجرت ایران می‌گوید: «دراین‌باره دو منبع وجود دارد، براساس منابع بین‌المللی مانند آمار بانک جهانی، امارات متحده عربی با ۴۵۴ هزار نفر در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن آمریکا، کانادا، آلمان، ترکیه و انگلستان قرار دارند. اما براساس آمار شورای عالی ایرانیان در سال ۱۳۹۹، کشور آمریکا با یک میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی رتبه اول را دارد و به ترتیب کانادا، انگلستان، امارات، آلمان، ترکیه و استرالیا در رتبه‌های بعدی هستند.»