بازی‌های لیگ‌برتر دوباره بدون تماشاگر می‌شوند؟

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره ادامه حضور تماشاگران در بازی‌های لیگ برتر توضیحاتی ارائه داد.

بازی روز جمعه استقلال و نساجی در هفته پنجم لیگ برتر، اولین بازی بود که پس از ۲۲ ماه با حضور تماشاگران برگزار شد اما با وجود حضور فقط ۵ هزار تماشاگر در ورزشگاه، هیچ پروتکل بهداشتی رعایت نشد و نماهای تلویزیونی حاکی از این بود که همه قوانین کرونایی در این بازی نقض شده.

اتفاقی که ممکن است دوباره درب ورزشگاه را قفل کند. در همین راستا سهیل مهدی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: حضور هواداران در بازی استقلال و نساجی آزمایشی بود برای رفع ایرادات که متأسفانه هواداران امروز پروتکل‌ها را رعایت نکردند.

مهدی افزود: در هیچکدام از مسابقات آینده لیگ تضمینی برای ادامه حضور هواداران نیست و این منوط به جلساتی است که از فردا صبح داریم.