بازهم محمود ، بازهم آنجلینا / پیام ویژه احمدی نژاد به جولی

رئیس دولت بهار اقدامات آنجلینا جولی را شایسته تقدیر دانست.

رئیس دولت بهار اقدامات آنجلینا جولی را شایسته تقدیر دانست.

 

 

احمدی‌نژاد نوشت : کشتن و آواره کردن و زیر پا گذاشتن حق تعیین سرنوشت انسان ها، از هر رنگ و نژاد و دین، تحت هر عنوان که باشد، محکوم است.

احساس مسئولیت خانم آنجلینا جولی نسبت به مردم یمن شایسته تقدیر است.

 

 

 

 

بازهم محمود ، بازهم آنجلینا / قدردانی ویژه احمدی نژاد از جولی