ایران به این دلایل نمی‌تواند میزبان بازی‌های بزرگ باشد

ورزش ایران در سال‌های قبل میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی نبوده است و همه دلخوشی‌اش به برگزاری رقابت‌های درجه ۲ و ۳ بوده و بس.

ورزش ایران در سال‌های قبل میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی نبوده است و همه دلخوشی‌اش به برگزاری رقابت‌های درجه ۲ و ۳ بوده و بس.

کیکاووس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران از دلایل مختلفی برای عدم میزبانی ایران در رویدادهای مهم حرف می زند.او بر این عقیده است که خیلی از ملاحظات داخلی و فرهنگی اجازه این کار را نمی دهد.البته سعیدی بیشتر حرف هایش را معطوف به زیرساخت ها و امکانات می کند و می گوید:«تصور کنید میزبان یک رویداد مهم شدیم.این بازی ها زیرساخت می خواهد،حمایت دولت را می طلبد،اسپانسر می خواهد و هزار و یک داستان دیگر.»