ایرانی‌ها ترجیح می‌دهند کجا سرمایه گذاری کنند؟/ تفاوت جالب مردها و زن‌ها

نتایج یک نظرسنجی که مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران «ایسپا» نشان داد مردم کدام شیوه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.

نتایج یک نظرسنجی که مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران «ایسپا» نشان داد مردم کدام شیوه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.

نتایج یک نظرسنجی که مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران«ایسپا» در نیمه آذر منتشر کرده نشان می دهد مردم ایران فعالیت در بازار زمین و مسکن را بهترین روش سرمایه‌گذاری می‌دانند.

در مقابل، طبق این نظرسنجی خرید دلار و ارز و سرمایه گذاری در بورس در بین مردم ایران کمترین هوادار را دارد.

ایرانی‌ها ترجیح می‌دهند کجا سرمایه گذاری کنند؟ | تفاوت جالب مردها و زن‌ها