اگر واکسن نزنید کرونا ماندگار است

دکتری فیزیولوژی پزشکی گفت: یکی از عوامل اصلی شیوع کرونا و قرار گرفتن هر کشور در پیک کرونا هم عدم تزریق واکسن برخی شهروندان است.

ایرنا نوشت: دکتری فیزیولوژی پزشکی گفت: یکی از عوامل اصلی شیوع کرونا و قرار گرفتن هر کشور در پیک کرونا هم عدم تزریق واکسن برخی شهروندان است.

محمدرضا رئوفی روز جمعه افزود: بروز عوارض جانبی واکسن کووید۱۹ ناشی از افزایش ایجاد ایمنی در بدن نیست. به عنوان مثال، براساس برخی مشاهدات بیمارستانی، تزریق دو دز واکسن آسترازنکا با عارضه‌ای همراه نشد، اما سنجش و ارزیابی میزان آنتی‌بادی در بدن حاکی از ایجاد ایمنی سلولی کامل بود.

این دکتری فیزیولوژی پزشکی تصریح کرد: تزریق واکسن به مفهوم مصونیت کامل در برابر کرونا، وضعیت شدید بیماری و همچنین مرگ ومیر نخواهد بود. دریافت واکسن احتمال ابتلا به بیماری و مرگ ومیر را کاهش می‌دهد، اما به طور قطعی از بین نمی‌برد.

رئوفی افزود: از منظر آماری نیز در برخی کشورها که واکسیناسیون گسترده انجام شده، پیک کرونا و بیماری شهروندان به ویژه موارد بستری و فوت در اشخاص واکسن‌نزده رخ داده است.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، در آمریکا برخی ایالات نسبت به واکسن حالت دفاعی گرفته و در برابر تزریق مقاومت می‌کردند. این ایالات در دوران پیک بیماری، بیش از دیگر مناطق آلوده به کرونا شدند.

به گفته این استاد علوم پزشکی، در این ایالات همچنین ۵ تا ۱۰ درصد میزان بستری در آی سی یو و مرگ ومیر از واکسن‌زده‌ها و ۹۵ درصد از این موارد (بستری در آی سی یو و مرگ ومیر) از واکسن‌نزده‌ها بوده است.

رئوفی توضیح داد: یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری و قرار گرفتن هر کشور در پیک کرونا هم عدم تزریق واکسن برخی از شهروندان است. این بیماری در سراسر جهان به صورت موج سینوسی افزایش و کاهش می‌یابد، بنابراین ممانعت برای دریافت واکسن در حقیقت ظلم به خود و دیگران است.

واکسن زدن یک مسئولیت اجتماعی است

وی با بیان اینکه واکسن زدن یک مسئولیت اجتماعی است، اضافه کرد: عدم تزریق واکسن باعث چرخش این ویروس در کشور شده و واکسن‌گریزان باید بدانند خودداری از تزریق واکسن سبب شیوع بیماری، ابتلاء دیگر شهروندان و گاه فوت برخی از این بیماران خواهد شد و دریافت واکسن به عنوان یک مسئولیت اجتماعی وظیفه همه هموطنان است.

رئوفی همچنین در پاسخ به این پرسش که «آیا ویروس کرونا به صورت یک بیماری آندمیک (بومی) خواهد ماند» گفت: در حال حاضر نمی‌توان یک پاسخ قطعی به این پرسش داد. با آغاز شیوع کرونا گفته می‌شد، فروردین ماه ۹۹ این بیماری به طور کامل حذف خواهد شد، با تداوم این شرایط، طبق برخی نظرات در فصل تابستان این ویروس باید کاهش می‌یافت و مجددا با تداوم بیماری در سراسر جهان واکسیناسیون، تنها راه مقابله با این همه‌گیری خوانده شد.

وی افزود: علت اصلی این نظرات متعدد، رفتارهای ناشناخته این ویروس و همچنین برخی جهش‌هاست که مجددا رفتار ویروس را غیرقابل پیش بینی می‌کند. بنابراین پایان حیات این بیماری را نمی‌توان به طور دقیق مشخص کرد، اما براساس شواهد باید گفت، این ویروس فعلا با بشر زندگی خواهد کرد.

رئوفی تاکید کرد: بر این اساس، با دریافت واکسن هم باید از ماسک استفاده شود، فاصله فیزیکی حفظ، از شرکت در اجتماعات پرهیز شود و تمامی شیوه‌نامه‌های ابلاغی برای مقابله با کرونا مراعات شود.