اگر دولت کاری برای بورس نکند منتظر اعتراض مردم باشد

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس از وضعیت نابسامان بورس و اقدامات دولت قبل در این زمینه انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران نوشت:عضو کمیسیون امور داخلی مجلس از وضعیت نابسامان بورس و اقدامات دولت قبل در این زمینه انتقاد کرد.

محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی  ، درباره وضعیت بورس و درخواستهای مکرر مردم برای سامان دادن به آن اظهار کرد: متاسفانه بورس وضعیت آشفته و رها شده‌ای را در دولت پیدا کرده است. دولت گذشته مردم را به بورس دعوت کرد و مردم به آن‌ اعتماد کرده و سرمایه‌های خودشان را وارد بورس کردند و برخی وسایل زندگی خود را فروختند و برخی تمام سرمایه خودشان را وارد بورس کردند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در ادامه افزود: ولی دولت قبلی به دلیل بی برنامگی باعث شد که بعضی از شرکت‌های دولت پول هنگفتی را از بازار بورس به جیب بزنند و مردم را دچار مشکل کنند که باعث گلایه مندی  مردم شده است.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط دولت جدید باید ورود جدی به مسئله بورس داشته باشد، زیرا مردم با گذشت چند ماه از شروع دولت سیزدهم منتظر هستند که دولت زودتر به ساماندهی بورس ورود کند و برای آن برنامه‌ای جدی داشته باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه اگر دولت اقدامی برای بورس انجام ندهد باعث بروز مشکلات جدی‌تر در آینده خواهد شد  توضیح داد:  اگر اقدامی نشود اعتراض مردم را در پی خواهد داشت و لذا توقع این است که با توجه به اینکه جمع کثیری از مردم که وارد بورس شدند سرمایه خردی داشته اند، دولت  برخی از شرکت‌هایی که می‌توانند سرمایه از دست رفته مردم را بازگردانند وارد بورس کند و اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند.

این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه  بورس هم اکنون  وضعیت بد و فوق العاده ناهنجاری دارد توضیح داد: اگر این اتفاق نیفتد دولت نمی‌تواند مشارکت مردم را در حوزه‌های اقتصادی جلب کند و مردم دیگر اعتماد نخواهند کرد. مردم سرمایه خود را به دلیل بی تدبیری دولت قبل وارد بورس کرده اند. باید زودتر به این مسئله ورود و این مسئله حل شود.