اولین اظهارنظر معاون زنان و خانواده رییس جمهور در جمع زنان ورزشکار پس از پناهندگی یک ورزشکار زن

معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور گفت: مشکل بانوان ورزشکار در رشته‌های مختلف ورزشی موضوعی مهم است که به جد توسط دولت پیگیری و اقدام می‌شود.

ایرنا نوشت: معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور گفت: مشکل بانوان ورزشکار در رشته‌های مختلف ورزشی موضوعی مهم است که به جد توسط دولت پیگیری و اقدام می‌شود.

انسیه خزعلی پنجشنبه شب در جمع تعدادی از ورزشکاران استان یزد افزود: کمک به توسعه ورزش بانوان و رسیدگی به نیازها و مطالبه آنها با همکاری و همراهی سایر بخش‌ها جزو برنامه‌های مهم محسوب می‌شود.

وی با ییان اینکه ورزشکاران همواره در میادین مختلف به افتخارآفرینی مشغول بوده‌اند خاطرنشان کرد: پیگیری نیازهای ورزشکاران به خصوص برای بانوان نقش مهمی در ارتقای رشته‌های مختلف و توسعه جدی و تامین سلامتی دارد .

در این دیدار جمعی از بانوان ورزشکار و دوومیدانی‌کاران یزد با اشاره به ظرفیت‌های خوب موجود در استان یزد و کسب مقام‌های مختلف، برخی از برنامه‌های خود را در سال‌جاری همراه با مشکلات تشریح و به آنها پرداختند.

آنها نبود حامی ورزشی، نداشتن تجهیزات و نبود پیست مجهز را از جمله مشکلات مهم دوومیدانی‌کاران یزدی ذکر کردند که معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای بررسی و رفع مسائل قول مساعد داد.