انتقاد روزنامه اصولگرا از خبرگزاری دولت: به دنبال ایجاد خفقان و جلوگیری از نقد دولت رئیسی هستید

گزارشی که دو روز پیش ایرنا(خبرگزاری رسمی دولت) از بررسی تیتر یک 23 روزنامه منتشر کرد آن قدر پر اشتباه است که حتی احتمال سهوی بودن اشتباهات را به کمترین حد ممکن می رساند.

روزنامه خراسان نوشت: گزارشی که دو روز پیش ایرنا(خبرگزاری رسمی دولت) از بررسی تیتر یک ۲۳ روزنامه منتشر کرد آن قدر پر اشتباه است که حتی احتمال سهوی بودن اشتباهات را به کمترین حد ممکن می رساند.

انگار برخی در خبرگزاری ایرنا برای رسیدن به مقاصدشان دست به هر نوع تخریبی آن هم با نمودارهایی از آمار و ارقامی ساختگی می زنند .

با توجه به درصدهایی که در آمارهای ایرنا آمده،مشخص است در یک سال گذشته ۲۳ روزنامه در مجموع حدود ۵۶ درصد از تیترهای یک خود را به عملکرد دولت اختصاص داده اند. بد نیست بدانید که در طول یک سال گذشته یعنی از اول شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ هر روزنامه ۲۸۱ شماره چاپ کرده است و در مجموع ۲۳ روزنامه شش هزار و ۴۶۳ شماره به چاپ رسانده اند که از این تعداد سه هزار و ۶۱۶ شماره در تیتر یک خود به عملکرد دولت پرداخته اند.

بر اساس گزارش ایرنا بیش از ۴۷ درصد از تیتر یک روزنامه ها، گزارش و پوشش خبری عملکرد دولت بوده، بیش از ۲۵ درصد نقد عملکرد دولت، بیش از ۱۴ درصد مطالبه از دولت، بیش از ۱۱ درصد تمجید و تشکر از دولت و در نهایت حدود ۱٫۸ درصد تیترهایی بوده که به نظر ایرنا تخریب دولت یا سیاه نمایی عملکرد دولت بوده است.

در این گزارش که روز پنج شنبه با عنوان «نگاهی به عملکرد دولت در تیتر یک روزنامه‌ها» منتشر شد، می بینیم که در برخی از این نمودارها درصد تیترهای مرتبط با عملکرد دولت از ۱۰۰ درصد هم فراتر می رود به طور مثال در نمودار موضوعات تیتر یک روزنامه های منتخب، روزنامه سیاست روز درصد تیترهایش از ۱۰۷ درصد هم فراتر می رود. اشتباه دیگری که در این نمودارها موجود است، این است که در یکی از نمودارها درصد تیترهای تخریبی روزنامه شرق ۳۴٫۳ درصد آمده که اختلاف فاحشی با دیگر روزنامه ها دارد اما در نمودار دیگری که با عنوان «انتشار تیتر یک با محتوای تخریب / سیاه نمایی» در این گزارش وجود دارد، نامی از روزنامه شرق دیده نمی شود و تعداد تیترهای تخریبی را در حالی که براساس نمودارهای قبلی ۶۶ تیتر عنوان شده بوده ۱۷ تیتر عنوان می کند! که کاملا نشان دهنده تنظیم عجولانه این گزارش است.

باید به این نکته اشاره شود که این گونه گزارش ها که شائبه سیاسی بودن آن پررنگ تر از روزنامه نگاری آن است، می تواند خطر خفقان در نقد و مطالبه از دولت را به همراه داشته باشد.