افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه مستمری در لایحه بودجه ۱۴۰۱

در بخشی از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ سن بازنشستگی به دو سال افزایش یافته و حقوق در نظر گرفته شده بر اساس ۳ سال آخر اشتغال افراد محاسبه خواهد شد.

ایلنا نوشت: در بخشی از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ سن بازنشستگی به دو سال افزایش یافته و حقوق در نظر گرفته شده بر اساس ۳ سال آخر اشتغال افراد محاسبه خواهد شد.

در بخشی از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ سن بازنشستگی به دو سال افزایش یافته و حقوق در نظر گرفته شده بر اساس ۳ سال آخر اشتغال افراد محاسبه خواهد شد.

جزئیات کامل این بندها به شرح ذیل است:

به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ :

** سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشتسگی اعم از کشوری و لشکری سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد.

**حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می یابد. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.

**محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری سازمان تامین اجتماعی بر اساس حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

** آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

**اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.