افزایش خیره کننده قیمت خودرو

رصد بازار خودرو حاکی از آن است که خودروهای پراید ۱۵۱ در یک هفته اخیر به طور متوسط ۴ میلیون تومان گران شدند به طوری که پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ از ۱۵۹ میلیون تومان در شنبه هفته گذشته امروز به ۱۶۳ میلیون تومان رسیده است.

رصد بازار خودرو حاکی از آن است که خودروهای پراید ۱۵۱ در یک هفته اخیر به طور متوسط ۴ میلیون تومان گران شدند به طوری که پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ از ۱۵۹ میلیون تومان در شنبه هفته گذشته امروز به ۱۶۳ میلیون تومان رسیده است.

 روند قیمت ها در بازار خودرو در یک هفته گذشته صعودی بوده است به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ از ۱۵۴ میلیون تومان در شنبه گذشته امروز به ۱۵۸ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۴ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر ۱۶۳ میلیون تومان قیمت خورده است و پراید ۱۳۱ نیز از ۱۴۰ میلیون تومان در شنبه گذشته امروز به ۱۴۱ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۲ این خودرو نیز در این مدت یک میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر۱۳۴ میلیون تومان قیمت خورده است.

در بین خودروهای پژو نیز این افزایش قیمت ها مشهود است به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۲۳۷ میلیون تومان در شنبه گذشته امروز به ۲۳۹ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۲۵۳ میلیون تومان قیمت خورده است.

خودروهای سمند نیز در این مدت گران شدند به طوری که سمند LX مدل ۱۳۹۹ از ۲۲۷ میلیون تومان امروز به ۲۲۹ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۳ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۲۴۸ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:

واکنش بازار خودرو به سخنان رئیس بورس/ خودرو گران شد