اعلام شرط مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی دبیر شورایعالی امنیت ملی

شمخانی به برخی گمانه زنی ها درباره احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا درچارچوب مذاکرات وین ، واکنش نشان داد.

شمخانی به برخی گمانه زنی ها درباره احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا درچارچوب مذاکرات وین ، واکنش نشان داد.

علی شمخانی در توئیتر نوشت: تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وین با مبادله نوشتار غیررسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نبوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی تنها زمانی با روش های دیگر جایگزین می‌شودکه توافق خوب در دسترس باشد.

 

اعلام شرط  مذاکره مستقیم با آمریکا  از سوی دبیر شورایعالی امنیت ملی