ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اکو چند میلیارد دلار است؟

سخنگوی گمرک گفت: در هفت ماه نخست امسال ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار بین ایران و ۹ کشور عضو اکو تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۴۳ درصد از نظر وزنی و ۴۸.۵ درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.

سخنگوی گمرک گفت: در هفت ماه نخست امسال ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار بین ایران و ۹ کشور عضو اکو تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۴۳ درصد از نظر وزنی و ۴۸.۵ درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.

سید روح الله لطیفی اظهار داشت: در هفت ماه نخست امسال ۲۰ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۸۳۹ تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۷۹۲ دلار بین ایران و ۹ کشور دیگر عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو تبادل شد که ۱۷ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۶۱۷ تن به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰ میلیون و ۵۴۴ هزار و هفت دلار آن سهم صادرات و ۲ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۲۲۲ تن به ارزش سه میلیارد و ۳۰۲ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۸۵ دلار نیز سهم واردات از این کشورها بوده است.

وی افزود: تجارت ایران با اکو نسبت به هفت ماهه نخست سال ۹۹ از لحاظ وزنی ۴۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۴۸.۵ درصد افزایش یافته و نسبت به هفت ماه نخست سال ۹۸ یعنی قبل از فراگیری کرونا و محدودیت های ناشی از آن، از لحاظ وزنی ۲ درصد کاهش و از لحاظ ارزشی بیش از ۶ درصد رشد داشته است.

سخنگوی گمرک در خصوص صادرات ایران به کشورهای عضو اکو گفت: صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اکو در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸ درصد از نظر وزنی و ۶۰ درصد از نظر ارزشی رشد داشته و نسبت به همین مدت در سال ۹۸ از لحاظ وزنی ۱.۵ درصد و از لحاظ ارزش ۱۴.۵ درصد بیشتر شده است.

وی افزود: ۵۶ درصد صادرات ایران به ترکیه با سه میلیارد و ۳۹۷ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۲۵۰ دلار بوده است و افغانستان با یک میلیارد و ۱۲۵میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹۵۵ دلار بیش از ۱۸.۵ درصد، پاکستان با ۶۵۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۳۰ دلار بیش از ۱۰.۸ درصد از سهم صادرات ایران به کشورهای عضو این سازمان را به خود اختصاص دادند.

سخنگوی گمرک در خصوص صادرات به سایر کشورهای عضو اکو نیز خاطرنشان کرد: بعد از ترکیه، افغانستان و پاکستان، جمهوری آذربایجان با ۲۷۲ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۳۷۲ دلار، ازبکستان با ۲۴۳ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۵۴۵ دلار، ترکمنستان با ۱۷۴ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۹ دلار، قزاقستان با ۹۵ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۷۶۵ دلار، قرقیزستان با ۴۱ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۹۹۸ دلار و تاجیکستان با ۲۴ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۱۰۳ دلار قرار دارند.

لطیفی در خصوص واردات از کشورهای عضو اکو نیز گفت: ارزش واردات ایران از کشورهای اکو در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده اما نسبت به هفت ماهه سال ۱۳۹۸ کاهشی ۶ درصدی داشته است.

وی افزود: ترکیه با فروش دو میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۲۱ تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۷۱ دلار در رتبه نخست تامین کالا برای ایران در بین اعضای این سازمان است. بدین ترتیب ۸۵.۵ درصد واردات ایران از اعضای اکو از نظر وزنی و ۸۹ درصد واردات از نظر ارزشی به ترکیه اختصاص داشته است.

لطیفی اظهار داشت: پس از ترکیه، پاکستان با ۱۶۹ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۸۵۰ دلار، ازبکستان با ۷۱ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۸۲۷ دلار، قزاقستان ۳۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۹۴۶ دلار، جمهوری آذربایجان با ۲۷ میلیون و ۴۲ هزار و ۸۷۱ دلار، ترکمنستان با ۲۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۴۷ دلار، افغانستان با ۹ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۰۰ دلار، تاجیکستان با پنج میلیون و ۵۹۷ هزار و ۱۹۷ دلار و نهایتا قرقیزستان با یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۹۷۶ دلار قرار دارند.

وی گفت: تراز تجاری کشور در هفت ماهه نخست امسال و مدت مشابه آن در سال قبل و ماقبل با اعضای اکو مثبت بوده به گونه‌ای که در هفت ماهه امسال مثبت ۲ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۲۲۲ دلار، مدت مشابه سال قبل، مثبت یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۲۶۲هزار و ۴۶۷ دلار و در هفت ماهه سال ۱۳۹۸ نیز مثبت یک میلیارد و ۸۵۶میلیون و ۴۴۸هزار و ۵۱۸ دلار بوده است.