ادامه حاشیه‌های عجیب و غریب در فدراسیون تنیس

مدیران فدراسیون تنیس برای حضور تیم ملی نوجوانان در مسابقات دیویس کاپ بحرین، یادشان رفته که برای نصف اعضا تیم ویزا بگیرند.

حدودا سه هفته پیش بود که تیم ملی نوجوانان تنیس به دلیل اینکه یک روز بعد از تاریخ بلیت به فرودگاه رفته بودند(اشتباه مسئولین در تاریخ روز پرواز)یک روز دیرتر به محل برگزاری مسابقات دیویس کاپ در اردن رسیدند. این در حالی است که ظاهرا این بار و برای حضور در مسابقات دیویس کاپ بحرین، یادشان رفته که برای نصف اعضا تیم ویزا بگیرند!

نکته جالب توجه اینجاست که رییس و دبیر فدراسیون عازم بحرین شده اند و نصف اعضای تیم در هتل در تهران مانده اند!

جالبتر اینکه از ۷۳ نفری که از اسفند سال قبل به عنوان نسل جدید و پوست انداخته تنیس ۶ ماه روی آنها تبلیغ شد حتی یک نفر هم پایش به بحرین نرسیده است که اگر هم برسد اصلا مشخص نیست با تماشاچیان بحرینی تفاتی داشته باشند!

نکته پایانی و عجیب دیگر هم اینکه نفر دوم مسابقات انتخابی و رنکینگ ایران را هم در تهران جا گذاشته اند و به گفته حاضرین در اردو،ورزشکارانی به این مسابقات اعزام شده اند که حتی یک روز هم در اردو حضور نداشته اند!