احمدی نژاد با تیپی که قبلا ندیده اید

محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم دیروز در میدان 72 نارمک با مردم دیدار کرد.

برنا نوشت : محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم دیروز در میدان ۷۲ نارمک با مردم دیدار کرد.

 

 

احمدی نژاد با تیپی که قبلا ندیده اید