آمار عجیب در لیگ برتر ایران

در چهار هفته گذشته لیگ برتر هیچ تیمی نتوانست امتیاز کامل را کسب کنند.

لیگ برتر فوتبال در هفته چهارم متوقف شد. با وجود اینکه شکل و شمایل تیم ها تاحدود زیادی در چهارهفته گذشته مشخص شد اما هنوز مدعیان اصلی قهرمانی نتوانستند خود را اثبات کنند.

یکی از نکته جالب توجه این است که با وجود گذشت فقط چهار هفته از لیگ اما هیچ تیمی امتیاز کامل را به دست نیاورده است.

استقلال و پیکان بیشترین امتیاز را کسب کردند و از ۱۲ امتیاز ممکن ۱۰ امتیاز گرفتند. سپاهان هم از با سه برد و یک باخت ۹ امتیازی است.