آغاز تزریق دز سوم واکسن به سالمندان در کشور

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تزریق دوز سوم واکسن کرونا افراد بالای ۶۰ سال از امروز آغاز شده است.

ایسنا نوشت: رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تزریق دوز سوم واکسن کرونا افراد بالای ۶۰ سال از امروز آغاز شده است.

دکتر سید محمد جمالیان ۱۵ آبانماه ۱۴۰۰ در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی، اظهار کرد: در شهرستان ها شاهد تغییر رنگ بندی کرونایی هستیم، وضعیت تفرش قرمز و محلات و کمیجان نارنجی شده، وضعیت شکننده است و علیرغم سیر ثابت آمارها اما باید محتاط بود.

وی افزود: در حال حاضر در کشور ۱۴ استان روند نزولی و ۱۰ استان صعودی و باقی وضعیت ایستایی دارند و در اطراف استان مرکزی وضعیت متغیری را شاهدیم و باید هوشیارتر وضعیت را دنبال کنیم.

جمالیان اضافه کرد: تزریق دوز سوم افراد بالای ۶۰ سال از امروز آغاز شده است همچنین دانشگاه و آموزش و پرورش نیز باید آمار واکسیناسیون دانشجویان و دانش آموزان را به دانشگاه اعلام کنند.