آخرین تصمیمات درباره هوشمندسازی محدودیت‌های کرونایی از زبان وزیر کشور

وزیر کشور گفت که بناست با توسعه واکسیناسیون، کاهش ابتلا و روند فوتی ناشی از کرونا محدودیت‌ها را هوشمند اعمال کنیم.

ایسنا نوشت: وزیر کشور گفت که بناست با توسعه واکسیناسیون، کاهش ابتلا و روند فوتی ناشی از کرونا محدودیت‌ها را هوشمند اعمال کنیم.

 احمد وحیدی، وزیر کشور در فرودگاه خرم آباد بیان کرد: لرستان دارای ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه و نیازمند کار و تلاش بسیاری برای استفاده از این توانمندی‌ها است.

وی با بیان اینکه در هر دوره ای عده‌ای منصوب می شوند و فعالیت عده ای نیز به پایان می‌رسد، گفت: کارهای خوبی توسط استاندار قبلی انجام شده است که امیدواریم کارهای مهم دیگری توسط استاندار جدید اجرایی شود.

وزیر کشور اضافه کرد: لرستان نیاز به کار زیاد دارد، منابع و ظرفیت‌های بسیار بزرگی در استان موجود است و کم و کاستی هایی هم هست که باید با همت برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: لرستان ظرفیت های کشاورزی، دامپروری، گردشگری، تاریخی و صنعتی بسیار زیادی دارد که باید بیش از پیش استفاده شود تا بتوان با فعال کردن همه این ظرفیت‌ها بیکاری استان را کاهش داد.

وحیدی همچنین با اشاره به طرح هوشمندسازی محدودیت‌های کرونایی گفت: بناست با توسعه واکسیناسیون، کاهش ابتلا و روند فوتی ناشی از کرونا محدودیت‌ها را هوشمند اعمال کنیم و محدودیت‌های کلی را برداریم.

وزیر کشور افزود: قرار است این برنامه به صورت پایلوت اجرا و سپس عمومی شود.