معضل زمین تمرین برای استقلال تمامی ندارد

به دلیل زیر کشت رفتن چمن دو مجموعه، باشگاه استقلال هنوز نتوانسته زمین تمرین مناسبی برای تیم استقلال پیدا کند.

کیفیت نامناسب زمین مجموعه ورزشی انقلاب و پایان قرارداد با این مجموعه باعث شد باشگاه استقلال به دنبال مجموعه مناسب برای برگزاری تمرینات استقلال باشد.

قرار بود از میان ورزشگاه پاس قواین، نفت تهرانسر، نوبنیاد و راه‌آهن یکی از آنها به عنوان مکان تمرینات استقلال برای فصل آینده انتخاب شود، اما زمین دو مجموعه پاس و راه‌آهن زیر کشت رفته است. در ادامه معضل پیدا کردن زمین، قرار است زمین چمن دانشگاه تهران در منطقه امیرآباد مورد بررسی قرار بگیرد، زمینی که مس رفسنجان چندی پیش تمرینات خود را آنجا برگزار می‌کرد تا در صورت تأیید نهایی، تمرینات استقلال به این مکان منتقل شود.

استقلالی‌ها تا پایان هفته جاری تمرینات خود را در ورزشگاه خیریه عمل برگزار خواهند کرد.