قدیمی‌ترین نقاشی‌ انسان نئاندرتال پیدا شد/ عکس

بیش از ۵۷ هزار سال قبل، گروهی از انسان‌های دوران پارینه‌سنگی در غاری از فرانسه، انگشتان خود را به صخره‌ها فشار دادند و با کشیدن نقاشی‌هایی آن را به یک بوم نقاشی تبدیل کردند.

 به‌طور دقیق مشخص نیست که آن‌ها سعی داشتند چه داستانی را روایت کنند، اما این آثار اکنون به یکی از قدیمی‌ترین هنرهای نئاندرتال ها تبدیل شده که تاکنون توسط انسان‌ها کشف شده است.

غاری که محققان این نقاشی‌ها را در آن پیدا کردند، در زیر حومه شهر «لوآر ولی، فرانسه» قرار دارد. دانشمندان در مطالعه خود که توسط مجله PLOS One منتشر شده، این علائم را تجزیه‌وتحلیل کرده و آن‌ها را با سایر علائم موجود در سراسر جهان مقایسه کردند.

شواهد نشان‌دهنده آثار هنری نئاندرتال

آن‌ها نه‌تنها تشخیص دادند که این آثار توسط انسان‌ها ساخته شده‌اند، بلکه با بررسی لایه‌های رسوبی غار متوجه شدند که دهانه آن حداقل برای ۵۷ هزار تا ۷۵ هزار سال پیش مدفون بوده است. زمان اعلام شده، به مدت‌ها قبل از آن مربوط می‌شود که به عقیده دانشمندان، انسان خردمند به این قسمت از اروپا قدم بگذارد. براساس این موضوع و همچنین ابزارهایی که در سراسر غار پیدا شده، دانشمندان ادعا کرده‌اند که نقاشی‌ها توسط نئاندرتال‌ها کشیده شده‌اند.

قدیمی‌ترین نقاشی‌ انسان نئاندرتال پیدا شد/ عکس

این نوع از کشفیات نه‌تنها به‌علت نمایش قدیمی‌ترین آثار کشف‌شده اهمیت دارند، بلکه در مقابل این نظریه قرار می‌گیرند که در آن‌ها گفته شده نئاندرتال ها ضعیف و احمق بوده‌اند.

غار اشاره شده در این گزارش، اولین بار در سال ۱۸۴۶ کشف شد. چندین سال بعد، در سال ۱۹۱۲ غار به‌درستی حفاری شد و مجموعه‌ای از ابزارهای سنگی و استخوان‌های گاومیش کوهان‌دار در داخل آن پیدا شد که نشان می‌داد شکارچیان دوران پارینه‌سنگی به این مکان رفته‌اند. محققان تا دهه ۱۹۷۰ نقاشی‌های نئاندرتال را ندیده بودند. اکنون پس از گذشت چندین دهه، مشخص شده که این آثار احتمالاً چه زمانی ساخته شده‌اند.