شاخص کل بورس بر مدار رشد قرار گرفت

شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۱ هزار و ۵۷۴ واحدی بر پله یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۱ هزار و ۴۳۷ واحدی به عدد یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد رسید و شاخص هم وزن نیز امروز ۱۲۴۹  واحد رشد کرد و به عدد ۴۲۰ هزار و ۷۹۸ واحدی دست یافت.

اکثر نمادهای شاخص ساز امروز بورس که عبارتند از پارسان، وغدیر، شپدیس، تاپیکو، جم، نوری و پارس امروز مثبت بودند.

فرابورس نیز امروز سبزپوش بود و شاخص کل با رشد ۱۰۰.۷۵ واحدی به عدد ۲۰ هزار و ۹۶۰ دست یافت.