تست چشمی از زائرین همچنان مورد توجه کارشناسان؛ روش صحیح ورود مسافران تست PCR است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به روند بازگشت زائرین اربعین حسینی (ع) از عراق به ایران عنوان کرد: روش صحیح ورود زائرین اربعین به داخل کشور انجام تست PCR می باشد.

ایسنا نوشت: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به روند بازگشت زائرین اربعین حسینی (ع) از عراق به ایران عنوان کرد: روش صحیح ورود زائرین اربعین به داخل کشور انجام تست PCR می باشد.

همایون سامه یح نجف آبادی با اشاره به اینکه آیا انجام معاینه چشمی زائرین اربعین حسینی(ع)در مبادی ورودی کشور راه موثری برای پیشگیری از شیوع بعدی کرونا خواهد بود یا خیر، عنوان کرد: فکر می کنم اینکه گفتند معاینه چشمی، منظور استفاده از دستگاه های حرارتی و سنجش تب می باشد؛ یعنی با سنجش حرارت بدن احراز شود که فرد تب دارد یا خیر تا در صورتی که تب داشته باشد از دیگر افراد جدا شود.

وی افزود: تا چند ماه قبل هم وضعیت مسافرین در مبادی ورودی کشور و فرودگاه ها را با استفاده از چنین روشی بررسی می کردند؛ یعنی حرارت بدن مسافرین چک می شد و سپس وارد کشور می شدند، اکنون هم قانون بر این مبنا می باشد که مسافرین ورودی از طریق مرز های هوایی و زمینی دارای تست PCR باشند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اما با توجه به تراکم و این تعداد از زائرین مشرف شده به عتبات عالیات آیا امکان انجام تست PCR در عراق وجود دارد؟ به عقیده اینجانب روش صحیح ورود مسافرین به داخل کشور انجام تست PCR می باشد، امکانات قرنطینه این تعداد زائرین یعنی ۱۰۰ هزارنفر وجود ندارد و امری امکان پذیر هم نمی باشد، پس انجام تست PCR روشی صحیح و ساده می باشد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: وقتی امکان برگزاری سفر به عتبات عالیات مهیا می شود باید این مسئله را هم از ابتدا پیش بینی می کردند تا شاهد مشکلی در این حوزه نباشیم.