ایجاد محدودیت برای افرادی که واکسن کرونا نمی‌زنند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه واکسیناسیون به این معنا نیست که به رعایت پروتکل‌ها، بی‌توجهی شود، گفت: فعلا استفاده از ماسک، توجه به ادامه محدودیت‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است.

ایسنا نوشت: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه واکسیناسیون به این معنا نیست که به رعایت پروتکل‌ها، بی‌توجهی شود، گفت: فعلا استفاده از ماسک، توجه به ادامه محدودیت‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است.

حسینعلی شهریاری با تاکید بر لزوم ادامه محدودیت ها و رعایت پروتکل های بهداشتی در حین روند واکسیناسیون عمومی در کشور گفت: واکسیناسیون به معنی دریافت واکسن در یک نوبت نیست، واکسیناسیون حداقل در دو نوبت انجام می شود، یعنی فرد واکسینه شده باید دو نوبت واکسن دریافت کرده باشد حتی گاها ممکن است بعد از گذشت چند ماه دوز یادآور نیز تزریق شود، به هر شکل واکسیناسیون به این معنا نیست که به رعایت پروتکل ها، فاصله گذاری ها و عدم حضور در تجمع ها بی توجهی شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس افزود: البته قرار است سامانه ای تعریف شود تا برخی خدمات بر اساس معیار واکسینه شدن افراد ارائه شود، یعنی محدودیت ها یرای افراد واکسینه شده رفع و ارائه خدمات به آن ها تسهیل شود، برای مثال سفرهای هوایی، دریایی و زمینی افراد واکسینه شده بدون مانع انجام شود، یا اینکه ورود و خروج افراد به و از کشور مشروط به ارائه کارت واکسن و تست منفی کرونا باشد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: با توجه به این سامانه بسیاری از موارد همچون کسب و کار افراد و سفرها رونق می گیرد، یعنی قرار است به وسیله یک سامانه برای افراد واکسینه شده یکسری تسهیلات در نظر گرفته شود.

شهریاری در پایان تاکید کرد: فعلا استفاده از ماسک، توجه به ادامه محدودیت ها و رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی است، باید توجه کنیم که دریافت یک دوز واکسن به منزله واکسینه شدن نیست و افراد باید دو دوز واکسن را دریافت کنند.