احتمال مرگ سیگاری‌ها از کرونا ۶ برابر بیشتر است

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که احتمال بستری شدن سیگاری‌ها در بیمارستان بر اثر ابتلا به کووید-۱۹، ۸۰ درصد و احتمال مرگ آنها ۶ برابر بیشتر از غیرسیگاری‌ها است.

ایرنا نوشت: نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که احتمال بستری شدن سیگاری‌ها در بیمارستان بر اثر ابتلا به کووید-۱۹، ۸۰ درصد و احتمال مرگ آنها ۶ برابر بیشتر از غیرسیگاری‌ها است.

محققان از ابتدای همه گیری کرونا تصور می کردند که سیگار کشیدن یکی از بزرگ ترین عوامل بستری شدن بیماران کرونایی در بیمارستان است  اما تاکنون یک مقاله رسمی و به عنوان مدرک و مستندات در این زمینه ارایه نشده است و بنابراین  بستری شدن بیماران کرونایی در بیمارستان و مرگ آنها را به سرطان ریه، سرطان دهان و حلق و دیگر انواع سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی، آمفیزم و سایر موارد مرتبط می دانستند.

اما این مطالعه جدید که روی بیش از ۴۲۰ هزار بیمار انجام شده‌است، نشان می دهد افراد سیگاری در صورت ابتلا به کرونا به نوع شدید این بیماری مبتلا می شوند.

در این مطالعه در بین نزدیک به ۱۴ هزار فرد سیگاری، ۵۱ مورد بستری کووید-۱۹ بوده که معادل یک نفر از ۲۷۰ نفر بستری در بیمارستان بود. همچنین ۳۶ نفر جان خود را از دست دادند که برابر با ۳۸۴ نفر از جان باختگان این ویروس است.

برای مقایسه و درک بهتر موضوع در بین ۲۵۰ هزار فرد غیرسیگاری ۴۴۰ مورد در بیمارستان بستری شدند که معادل یک نفر در تقریباً ۶۰۰ مورد است.

طبق داده های این پژوهش، افراد سیگاری ۶۰ تا ۸۰ درصد بیشتر در بیمارستان بستری می شوند و همچنین احتمال مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در آنها بیشتر است.

اشلی کلیفت سرپرست تیم تحقیق گفت: نتایج این بررسی نشان می‌دهد سیگار کشیدن با خطر ابتلا به کرونای شدید ارتباط دارد. همان طور که سیگار کشیدن با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، سرطان‌ های مختلف و سایر شرایط ارتباط دارد، به نظر می رسد این امر در مورد کووید-۱۹ نیز یکسان است، بنابراین اکنون می تواند زمان خوبی برای ترک سیگار باشد.