یک کارشناس اقتصادی توضیح داد: چه اتفاقی در بازار ارز می‌افتد؟

یک کارشناس اقتصادی درمورد وضعیت نرخ ارز در روزهای آینده گفت: امسال اگر بخواهیم از سمت عرضه بازار ارز را تحلیل کنیم وضعیت صادرات کشور مساعد است.

یک کارشناس اقتصادی درمورد وضعیت نرخ ارز در روزهای آینده گفت: امسال اگر بخواهیم از سمت عرضه بازار ارز را تحلیل کنیم وضعیت صادرات کشور مساعد است.

پوریا پرور افزود: به عنوان مثال اگر یه آمار ۶ ماه گذشته نگاه کنیم ۲۵ کد تعرفه صادراتی اولیه تقریبا ۱۰ میلیارد دلار برای کشور منابع ارزی دارد به بیان دیگر مجموع صادرات کشور ۲۱ میلیارد دلار است، ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به ۵ قلم اصلی صادرات مانند فولاد و کامودیتی هاست.

او افزود: پس اگر فقط طرف عرضه را مد نظر داشته باشیم می توان گفت قیمت ارز با ثبات همراه است اما زمانی که طرف تقاضا را بررسی کنیم نقدینگی در حال افزایش است و کسری بودجه همچنان وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر از سمت تقاضا نتوانیم بحث انتظارات تورمی و هجوم ریال به بازار ارز را کنترل کنیم طبیعتا چشم انداز افزایش قیمت ارز تا پایان سال را شاهد خواهیم بود.

او تصریح کرد: اگر هم طرف تقاضا و عرضه را در نظر بگیریم ۲ موضوع مطرح می شود. اگر ۶ ماه امسال را بررسی کنیم تمام شرایط ساختاری وجود دارد اما اگر بتوانیم موضوعاتی مانند کسری بودجه، رفتار بانک مرکزی و مسئله هجوم سپرده گذاران به بازار ارز را مد نظر قرار دهیم می توانیم سال با ثباتی را از لحاظ نرخ ارز داشته باشیم.

پرور بیان کرد: کنترل عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز به معنای کاهش قیمت نیست چراکه مردم می توانند با این شرایط از ثبات قیمت ارز اطمینان حاصل کنند. چراکه مهم ترین موضوع در بازار ارز ثبات نرخ آن است.

او افزود: وقتی نرخ ارز در بازار افزایش می یابد به دنبال آن واردات به کشور با چالش هایی همراه است به عنوان مثال آمریکای جنوبی درگیر خشکسالی است اقلام اساسی مانند کنجاله، سویا و نهاده های دامی نرخ آن ها افزایش می یابد.