یک فعال اصولگرا: دولت بودجه سال ۱۴۰۱ را با دید تحریم بسته است

فعال سیاسی اصولگرا گفت: دولت با همه این شرایط دنبال آن است که از کشورهای برجامی امتیاز بگیرد تا ایران بتواند مانند همه کشورها به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد.

نامه نیوز نوشت:فعال سیاسی اصولگرا گفت: دولت با همه این شرایط دنبال آن است که از کشورهای برجامی امتیاز بگیرد تا ایران بتواند مانند همه کشورها به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد.

 شعار دولت سیزدهم آن بود که کشور را مستقل از مذاکرات برجامی اداره خواهد کرد اما این روزها تیم اقتصادی دولت پالس هایی می دهد که از امیدش به نتیجه بخشی گفتگوهای وین حکایت می کند.حبیب الله بور بور  درباره امید تیم اقتصادی دولت به نتیجه بخشی مذاکرات وین و لغو تحریم‌ها گفت: ایران و کشورهای برجامی هر کدام به منافع خود می نگرند بنابراین نتیجه بخشی مذاکرات خیلی قابل پیش بینی نیست و اگر کسی پیش بینی را در این حوزه ارائه دهد، نظرش خیلی کارشناسی نیست.

وی افزود: برنامه دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی قیمت ها می‌بایست با تدبیر انجام شود که موجب نارضایتی عمومی افسارگسیخته نگردد. اگر هم قرار اصلاحی در این زمینه صورت گیرد باید در موضوعی مشخص و آن هم با روند و روال مناسبی اتفاق بیفتد. سال ۹۸ شاهد بودیم که با گرانی بنزین آشوب شد. دولت باید با تدبیر خود از تکرار این اشتباهات جلوگیری کند.

این فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: دولت برای سال ۱۴۰۱ بودجه را با دید تحریم بسته است ولی از آن طرف کسی دلش نمی خواهد ما شرایطی قرار بگیریم که اجناس را با قیمت بالاتر بخریم یا در واردات آن اجناس تحریم باشیم و نتوانیم به برخی تقاضاهای بازار جواب دهیم مثلا برای بیماری های خاص نیاز به واردات دارو باشد اما نتوانیم وارد کنیم.

وی ادامه داد: عقل سالم دنبال آن است که بتواند شرایط را مناسب کند ولی جای تأسف است که در گذشته ما آنچه را داشتیم از دست دادیم و از آن طرف نیز چیزی حاصل نشد. کشورهای برجامی هم اکنون فقط می خواهند از ایران امتیاز بگیرند اما نمی خواهند امتیاز بدهند. در واقع هم اکنون وضعیت توافق برد-برد وجود ندارد.

وی افزود: دولت با همه این شرایط دنبال آن است که از کشورهای برجامی امتیاز بگیرد تا ایران بتواند مانند همه کشورها به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد.

بور بور درباره ضرورت تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت گفت: به نظر می رسد اعضای تیم اقتصادی دولت وقت می گذارند و کار می کنند، انشاءالله که با هم هماهنگ باشند و خروجی قابل قبولی برای مردم فراهم کنند.