یک اشتباه در نظرسنجی‌های صداوسیما

مدیر شبکه تلویزیونی «ایران کالا» درباره آمار مخاطبان این شبکه بیان کرد که مخاطب هدف این شبکه بیشتر بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاددانان هستند.

مهر نوشت: مدیر شبکه تلویزیونی «ایران کالا» درباره آمار مخاطبان این شبکه بیان کرد که مخاطب هدف این شبکه بیشتر بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاددانان هستند.

اردشیر زابلی‌زاده در پاسخ به اینکه چه آماری از مخاطبان شبکه دارد و چرا این شبکه هیچ گاه در نظرسنجی‌های صداوسیما دیده نشده است، گفت: به نظرم سازمان در نظرسنجی‌ها نوعی اشتباه در سنجش جامعه مخاطبین ما دارد چون جامعه مخاطبان ما مثل شبکه یک یا دیگر شبکه‌های سراسری نیست.

زابلی زاده درباره رویکرد شبکه و اینکه مسائل اقتصادی در دیگر شبکه‌ها بهتر دیده می‌شود نیز پاسخ داد: ما همین الان ضعف‌ها را هم می‌گوییم و آسیب شناسی هم می‌کنیم، شاید نکاتی که در ایران کالا گفته می‌شود از چالش‌ها در دیگر شبکه‌ها قوی‌تر و کارشناسی تر است چون پشت بسیاری از این چالش‌ها نگاهی است که با مشورت جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان هستند به دست آمده است.

وی اضافه کرد: جامعه مخاطب ما عموم مردم نیست بلکه بیشتر اقتصاددانان و بنگاه‌های اقتصادی هستند، در نتیجه وقتی کار پژوهشی و نظرسنجی صورت می‌گیرد باید به میان این مخاطبان بروند.