گردشگری داخلی پای میز شبکه مبلغین گردشگری کشور

اولین نشست تخصصی شبکه مبلغین گردشگری کشور با مدیرکل گردشگری داخلی برگزار شد.

این جلسه با حضور ۱۵ نفر از فعالین و نخبگان عرصه گردشگری با رویکرد تعالی بخش برگزار شد.

اولین نشست تخصصی شبکه مبلغین گردشگری کشور با حضور نمایندگانی از فعالین گردشگری کاشان، شیراز، اصفهان، قم، تهران، اصفهان، مشهد و یزد در جلسه تهران و با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جنتی مدیرکل اعزام مبلغ سازمان تبلیغات کشور و سید مصطفی فاطمی مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی برگزار شد.
سیدمصطفی فاطمی در این نشست با بیان اینکه شخصا معتقدم کار مبلغین و روحانیونی که تسلط بر امر گردشگری دارند ظرفیت با ارزشی هست، گفت: اثر حضور شما در سایت‌های گردشگری‌ای که رویکرد مذهبی معنوی دارد به شدت موثر و با تاثیرپذیری بالا از جانب مخاطبان است.
او با بیان اینکه ما در جریان گردشگری نیازمند دو ظرفیت تبلیغ و تسلط بر مبانی گردشگری هستیم، تصریح کرد: هر دو جریان باید در کنار هم وجود داشته باشند و اگر یکی از این دو حذف شد به این معناست که کار قوی و کامل نیست.
این مسیول با اشاره به اینکه در این بین ما باید فاصله ها را کم کنیم، گفت: باید جامعه گردشگری و مبلغین به صورت مکمل و تلفیقی در کنار هم برای ایران اسلامی نقش ایفا کنند،
ما باید جاهای خالی را پر کنیم و نقش های خالی را فعال کنیم.
حجت الاسلام جنتی نیز در این نشست با بیان اینکه دشمن در جهت قبضه افکار ملت ماست و تهاجم فکری رخ داده است، گفت:  اگر ما درست روایت نکنیم دشمن برای ما روایت سازی کرده و روایت می‌کند.
او اضافه کرد: رهبری فرمودند دشمن هزینه‌های زیادی را به جهت به دست گرفتن افکار عمومی انجام داده است و نظر حقیر این هست که یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای شکستن این تهاجم رسانه ای دشمن بحث گردشگری است.
این مسئول با اشاره به اینکه یکی از فضاهای خاص و به شدت مهم گردشگری هست، خاطرنشان کرد: گردشگری به شدت در اذهان تاثیر دارد و به شدت دیده می‌شود و اگر مدل درستی طراحی شود، در آنجا فرصت روایت بسیاری وجود خواهد داشت که ظرفیت بسیار مهمی بوده و ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم و از این طریق اصالت و هویت و تمدن خودمان را به دنیا مخابره کنیم‌.
جنتی با بیان اینکه در استان ها به شدت عطش گردشگری وجود دارد، گفت: جریان گردشگری مذهبی براساس ظرفیتها و مطالبه استانها میتواند به خوبی در کشور گسترش پیدا کند و این شبکه ظرفیت لازم را دارد.