کیهان: عزل و نصب های اتوبوسی نکنید اما سفیران و روسای بانکها و مدیران سازمان برنامه و خودروسازها را تغییر دهید!

در حال حاضر کارشناسان و صاحبنظران و فعالین رسانه‌ای از دولتمردان انتظار دارند تا در اجرای این دستور رئیس‌جمهور اهتمام ویژه داشته باشند و از تعلل در اجرای این دستور اجتناب کنند.

کیهان نوشت:در حال حاضر کارشناسان و صاحبنظران و فعالین رسانه‌ای از دولتمردان انتظار دارند تا در اجرای این دستور رئیس‌جمهور اهتمام ویژه داشته باشند و از تعلل در اجرای این دستور اجتناب کنند.

برای نمونه، از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، حتی یک سفیر هم جابجا نشده است. این در حالی است که برخی سفرا دوره ماموریت شان خاتمه یافته و برخی سفرا نیز نتوانستند نماینده شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.
کندی انتصابات در دو شرکت بزرگ خودروساز نیز بارها توسط کارشناسان و صاحبنظران مورد تاکید قرار گرفته است.مردم از عملکرد خودروساران داخلی و به خصوص دو خودروساز بزرگ کشور گلایه‌مند هستند.
کندی در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها از سوی وزارت اقتصاد نیز مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. برای نمونه، مدیر عامل یکی از بانک‌ها، از مدیران نجومی در دولت روحانی بوده که در آن مقطع برکنار شده بود. وی در دی ماه ۹۸ در سکوت خبری در یکی از بانک‌ها در سمت مدیرعاملی منصوب شد و در دولت جدید نیز همچنان در همان جایگاه مشغول به کار است.
طبق اخبار منتشر شده، در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز همچنان مدیران ارشد دولت قبلی که کارنامه ناموفقی ارائه داده و از بانیان مشکلات اقتصادی موجود هستند، در مناصب ارشد مدیریتی حضور دارند.
لازم به ذکر است که قرار نیست که نگاهی حزبی و جناحی حکمفرما باشد، بلکه مساله اصلی اجرای شایسته سالاری و کنار زدن بانیان مشکلات موجود است.
بر همین اساس صحبت از کنارگذاشتن اتوبوسی و انتصابات اتوبوسی نیست، بلکه حرف اصلی تلاش برای اصلاح ساختار و کنارگذاشتن بانیان مشکلات موجود است.