کسی سراغ از اعتراض آقای جلیلی به فیلترینگ، چای دبش، برخورد خشن با شهروندان، نقض حقوق زنان و تحریم ها دارد؟

محمد فاضلی با اشاره به اظهارات سعید جلیلی در اولین مناظره دور دوم انتخابات نوشت: مهم است آدم‌ها در لحظه چه می‌گویند اما هر آدمی سابقه‌ای دارد.

محمد فاضلی با اشاره به اظهارات سعید جلیلی در اولین مناظره دور دوم انتخابات نوشت: مهم است آدم‌ها در لحظه چه می‌گویند اما هر آدمی سابقه‌ای دارد.

محمد فاضلی، استاد دانشگاه، با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مهم است آدم‌ها در لحظه چه می‌گویند اما هر آدمی سابقه‌ای دارد. کسی سابقه‌ای از اعتراض سعید جلیلی به فیلترینگ اینترنت، اخراج استادان، نقض حقوق زنان، برخوردهای خشن با شهروندان، نقض حقوق زندانیان، و سیاست‌ها یا اقدامات تشدید کننده تحریم‌ها، تخریب محیط‌زیست و فساد چای دبش سراغ دارد؟

کسی سراغ از اعتراض آقای جلیلی به فیلترینگ، چای دبش، برخورد خشن با شهروندان، نقض حقوق زنان و تحریم ها دارد؟