کاهش محدودیت کرونایی از اول آذر پیک ششم را به دنبال دارد؟

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بهترین زمان برای رسیدن به نقطه ایمنی جمعی در کشور، قبل از شروع پیک ششم است. اگر ما بتوانیم جمعیت هدف را به طور کامل واکسینه کنیم، نگرانی زیادی از بابت شروع پیک جدید کرونا نخواهیم داشت.

مهر نوشت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بهترین زمان برای رسیدن به نقطه ایمنی جمعی در کشور، قبل از شروع پیک ششم است. اگر ما بتوانیم جمعیت هدف را به طور کامل واکسینه کنیم، نگرانی زیادی از بابت شروع پیک جدید کرونا نخواهیم داشت.

علی شریفی زارچی سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در خصوص پیش‌بینی پیک ششم کرونا، گفت: پیش بینی زمان شروع یک پیک جدید، پیچیده و سخت است و محتمل‌ترین شرایط در شکل گیری یک موج می‌تواند ناشی از ورود یک سویه جدید به کشور باشد.

وی افزود: هنوز شواهدی از ورود سویه جدید به کشور گزارش نشده و اکنون روند بستری در اکثر استان‌ها به جز خراسان جنوبی، نزولی و در شهرستان‌های قرمز هم روند بستری صعودی است و همچنان باید نکات بهداشتی را رعایت کنیم.

در این بین، باید به مهم‌ترین چالش پیش رو در مسیر رسیدن به نقطه ایمنی جمعی توجه کرد و آن، رها شدن پروتکل‌ها و عادی انگاری شرایط کرونایی کشور است که می‌تواند زنگ خطری برای خطرناک شدن پیک جدید بیماری باشد. زیرا، قرار است از اول آذر ۱۴۰۰، اعمال محدودیت‌های هوشمند جایگزین روش‌های قبلی شود. اما، به صرف واکسن زدن، نباید ماسک‌ها را از صورت برداشت و اجازه داشت بدون هیچ نگرانی از کرونا، بار سفر بست. زیرا، عادی انگاری در شرایطی که هنوز به نقطه ایمنی جمعی نرسیده‌ایم، می‌تواند حاصل ماه‌ها تلاش برای رسیدن به نقطه ایمنی جمعی را از بین ببرد.