کاهش سرعت اینترنت در دولت سیزدهم

سرعت اینترنت در دولت رئیسی کاهش یافته است.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:سرعت اینترنت در دولت رئیسی کاهش یافته است.

این کاهش، در عملکرد گوگل کاملاً تشخیص داده می‌شود.

وعده آقای رئیسی این نبود. انتظار کاربران این است که جبران شود.