کارشکنی عربستانی‌ها علیه پرسپولیس

قرمزها همچنان در فرودگاه هستند.

کاروان پرسپولیس قرار بود ساعت ۱۱ امروز تهران را به مقصد جده ترک کند. حتی در خبرها آمد که پرواز قرمزها پرواز کرده اما تازه ترین خبر حکایت از آن دارد کاروان این تیم همچنان در فرودگاه است. عربستانی ها هنوز مجوز فرود هواپیمای پرسپولیس در جده را نداده اند و این اولین کارشکنی آنها بوده است.