چه زمانی به زندگی عادی بازمی‌گردیم؟

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ایمنی نسبی دو هفته پس از تزریق دوز دوم ۷۰ درصد جمعیت هدف حاصل می‌شود و پس از آن می‌توان با خیال آسوده‌تری مراسمات و تجمعات را با رعایت قرنطینه هوشمند به روال عادی برگرداند.

ایسنا نوشت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ایمنی نسبی دو هفته پس از تزریق دوز دوم ۷۰ درصد جمعیت هدف حاصل می‌شود و پس از آن می‌توان با خیال آسوده‌تری مراسمات و تجمعات را با رعایت قرنطینه هوشمند به روال عادی برگرداند.

مجید شیرانی افزود: روزانه با افت محسوس تعداد بیماران کرونایی در بخش سرپایی، به تدریج آمار بیماران بستری و بدحال نیز کاهش یافته است، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد کاهش میزان مرگ و میر ناشی از کرونا باشیم.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس تجربه به‌دست آمده پس از دو ماه از زمان فروکش کردن پیک بیماری، موج جدید آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: از این رو دو ماه آینده فرصت استثنایی برای کامل کردن واکسیناسیون است، سرعت روند انجام واکسیناسیون مطلوب ارزیابی می‌شود، چنانچه ۷۰ تا ۷۵ درصد مردم دوز دوم را دریافت و به‌صورت کامل واکسینه شوند پس از ۱۰ روز از زمان تزریق در دوز دوم، اطمینان نسبی در زمینه عدم رخداد موج بیماری همراه با بستری بیماران بدحال و مرگ و میر به وجود خواهد آمد.