چرا تمام ساعت‌های جهان ۱۰:۱۰ را نشان می‌دهند؟

چرا در تمام تصاویر مربوط به تبلیغات، ساعت‌ها دارند زمان ۱۰ و ۱۰ دقیقه را نمایش می‌دهند؟

چرا در تمام تصاویر مربوط به تبلیغات، ساعت‌ها دارند زمان ۱۰ و ۱۰ دقیقه را نمایش می‌دهند؟

بسیاری از افسانه‌ها و داستان‌ها درباره این موضوع گفته شده، اما در واقعیت، دلیل اصلی این انتخاب، تقارن و تناسب بصری ساعت‌ها است.

هفت صبح نوشت: در این حالت، ساعت‌ها در یک وضعیت معیار قرار دارند و عقربه‌ها به صورت یکسان در صفحه نمایش داده می‌شوند. در اغلب قریب به اتفاق موارد (بنرهای تبلیغات، بروشورها، ویدیوهای مارکتینگ و …)، ساعت‌ها به این‌دلیل زمان ۱۰:۱۰ را نشان می‌دهند که در این وضعیت، عقربه‌های ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار روی قسمت لوگو (معمولا زیر ساعت ۱۲) یا پنجره نمایشگر تاریخ (معمولا کنار ساعت ۳ یا بالای ساعت ۶) را نمی‌پوشانند.

یک مطالعه در سال ۲۰۱۷ نشان داد که جامعه آماری مخاطب وقتی ساعت‌ها در تصاویر متعدد زمان ۱۰:۱۰ را نشان می‌دهد، اقبال بیشتری به شمایل ساعت‌ها نشان می‌دهد.

پژوهشگران این واکنش را به پدیده Pareidolia نسبت دادند که تمایل آدمیزاد به پیدا کردن تصاویر آشنا در اطراف خود است.