چرا آمار ابتلا به کرونا در چین پایین است؟

محمد کشاورز زاده سفیر ایران در چین توضیحی درباره مقررات آن کشور برای ورود مسافران داده است.

محمد کشاورز زاده سفیر ایران در چین توضیحی درباره مقررات آن کشور برای ورود مسافران داده است.

کشاورززاده درتوئیتی نوشت:

بعد از یک سفر یک ماهه به میهن که بخش اعظم آن کاری و شرکت در سمینار سفرا بود به محل ماموریت بازگشتم و بلافاصله جهت طی دوران قرنطینه در محلی که تعیین شده بود قرار گرفتم مسافرینی که وارد ⁧ چین⁩ می شوند با نتیجه تست منفی کرونا باید ٢ هفته در قرنطینه باشند این مدت برای پکن ٣ هفته است.