پیش‌بینی یک اقتصاددان از آینده بازار کار/ می‌توانیم به ایجاد ۲ میلیون شغل تا پایان ۱۴۰۱ امید داشته باشیم؟

یک استاد دانشگاه گفت: با فرض برداشته شدن تحریم‌ها، مقداری گشایش‌هایی با دوپینگ نفت اتفاق می‌افتد، ولی ایجاد اشتغال ۲ میلیون نفری با سیستم اداری و اجرایی ناکارامد موجود، ممکن نیست.

یک استاد دانشگاه گفت: با فرض برداشته شدن تحریم‌ها، مقداری گشایش‌هایی با دوپینگ نفت اتفاق می‌افتد، ولی ایجاد اشتغال ۲ میلیون نفری با سیستم اداری و اجرایی ناکارامد موجود، ممکن نیست.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با  خبرآنلاین درباره ایجاد اشتغال دو میلیونی تا پایان ۱۴۰۱ گفت: باید ببینیم تحریم‌ها برداشته می‌شود یا خیر؟ با فرض برداشته شدن یا برداشته نشدن، پیش‌بینی‌ها فرق دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت ایجاد اشتغال دو میلیونی با وضعیت کنونی اقتصاد ممکن نیست.

وی افزود: هنوز دولت جدید برنامه‌هایی اجرایی ارائه نکرده‌اند و وعده‌هایی که داده شده است، همگی جنبه‌های شعاری دارد در حالی که با بکار بردن کلمه باید نمی‌توان برنامه‌ای را در حوزه اقتصاد محقق کرد و اقتصاد دستور بردار نیست.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شود نیز نمی‌توان انتظار ایجاد ضربتی شغل را داشت. این بدان معناست که در کوتاه‌مدت حتی به فرض رفع تحریم نمی توان انتظار ایجاد شغل داشت و باید برای میان‌مدت برنامه ریزی کرد.

افقه در ادامه گفت: با فرض برداشته شدن تحریم‌ها، مقداری گشایش‌هایی با دوپینگ نفت اتفاق می‌افتد، ولی ایجاد اشتغال ۲ میلیون نفری با سیستم اداری و اجرایی ناکارامد موجود، ممکن نیست. با فرض رفع تحریم‌ها حتی نمی‌توان امیدوار به اشتغال نیمی از این میزان باشیم. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود هم خوشبین به این موضوع نیستم.