پرسپولیس منتظر پاسخ سازمان لیگ

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: طی دو نامه از سازمان لیگ تقاضا کرده ایم که بعد از بررسی مدارک مالی باشگاه نواقص مد نظر AFC را اعلام کند.

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: طی دو نامه از سازمان لیگ تقاضا کرده ایم که بعد از بررسی مدارک مالی باشگاه نواقص مد نظر AFC را اعلام کند.

 باشگاه پرسپولیس که نسبت به بارگذاری مدارک خود در سامانه کلاس اقدام کرده‌است، در نامه‌هایی به سازمان لیگ خواست با اعلام نواقص از سوی این سازمان، نسبت به رفع آن‌ها، جهت اخذ مجوز حرفه‌ای اقدام کند.

باشگاه‌ها برای اخذ مجوز حرفه‌ای در پنج شاخه و کمیته نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه مربوطه اقدام می‌کنند. کمیته حرفه‌ای سازی سازمان لیگ مسوول رسیدگی به این اسناد است و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز مراحل طی شده و سامانه را زیر نظر دارد.

همه ساله به این ترتیب عمل شد که باشگاه‌ها نسبت ارسال مدارک اقدام می کردند و کمیته مزبور با یادآوری نواقص، باشگاه‌ها را مکلف به رفع ایرادها در مهلت مقرر می‌کرد. باشگاه پرسپولیس برای دوره اخیر نیز، نسبت به این امر اقدام کرد. مدارک مربوط به کمیته‌های ورزشی، زیرساختی، حقوقی و پرسنلی تقریبا همگی تایید شده اند، البته چند مورد وجود دارد که هنوز بررسی نشده و طبیعی است که درباره آن‌ها اعلام نظر صورت نگرفت که امیدواریم در این بخش هم نقص و ایرادی وجود نداشته باشد.

در حال حاضر منتظر هستیم تا درباره بخش مالی هم اعلام نظر شود. برای صدور مجوز حرفه‌ای از سوی کنفدراسیون، بخش مالی، همه ساله در آخرین مرحله بررسی شده است که به تفاوت سال‌های مالی در کشورها مربوط می‌شود.

باشگاه پرسپولیس طی دو نامه از سازمان لیگ تقاضا کرده است که بعد از بررسی مدارک مالی باشگاه، با توجه به موارد مورد تاکید کنفدراسیون، نواقص را با ذکر مهلتی برای تامین خواسته، اعلام کند و منتظر پاسخ هستیم.

همچنین به اطلاع می‌رساند باشگاه پرسپولیس هم‌زمان اقدام‌های خود را برای انجام مرحله یکم ثبت‌نام در لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ به انجام رساند.

فدراسیون فوتبال ایران، پیرو نامه کنفدراسیون، تبریک AFC را بابت راهیابی پرسپولیس به رقابت‌ها ابلاغ کرد و مدارک درخواستی را مشخص کرد که نسبت به ارسال موارد، اقدام شد