پاسخ فاضل میبدی به خطبه علم الهدی : بی حجابی علت گرانی؟! اگر چنین بود باید دنیا قحطی گرفته باشد

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به سخنان علم الهدی که بی حجابی را علت گرانی دانسته ، واکنش نشان داد.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به سخنان علم الهدی که بی حجابی را علت گرانی دانسته ، واکنش نشان داد.

محمد تقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نوشت :

 

چرا برخی امامان جمعه از انصاف و عدالت خارج می شوند؟ آقای علم الهدی علت گرانیها را در دولت پیش شخص روحانی می دانست. در این دولت بی حجابی و دلالان سودجو می داند.

کاش برای برخی امامان جمعه فکری می شد تا سخنان بی مبنا به نام دین گفته نمی شد.اگر بی حجابی علت گرانی است باید دنیا قحطی گرفته باشد. کمی فکر کنید!

 

 

photo_2022-05-04_09-41-26.jpg