وعده باشگاه پرسپولیس به دروازه بان کروات

سرپرست باشگاه پرسپولیس به رادوشوویچ دروازه بان کرواتش قول داده به زودی، او هم مثل بقیه طلبش را می گیرد.

باشگاه پرسپولیس پول دروازه بان کروات خود را به زودی پرداخت خواهد کرد.

بوژیدار رادوشوویچ، دروازه بان کروات سرخ‌پوشان که پول خود را به شکل ارزی و معمولا با تاخیر نسبت به سایر هم تیمی‌هایش دریافت می‌کند، دیروز  هم همزمان با سایر بازیکنان پرسپولیس ۴۰ درصد پولش را نگرفت.
با این وجود باشگاه پرسپولیس قول داده به زودی با تامین ارز مورد نیاز، پول رادو را هم به وی پرداخت کند تا میزان دریافتی وی به سایر نفرات برسد.
همچنین ظاهرا محمد حسین کنعانی‌زادگان هم که در پایان فصل قبل از پرسپولیس جدا شد، روز گذشته در تماس با مجید صدری پیگیر دریافت طلبش شده‌ که سرپرست سرخ‌پوشان به این بازیکن هم قول هایی برای پرداخت باقی مانده مطالباتش داده است.