وعده ای انتخاباتی که از صحن به پستو فرستاده شد / پشت پرده تصویب نشدن طرح شفافیت آرا در مجلس

سیاستمدار اصلاح معتقد است که برخی نمایندگان نمی‌خواهند مردم از همه آنچه در مجلس می‌گذرد مطلع باشند.

ایسکانیوز نوشت:سیاستمدار اصلاح معتقد است که برخی نمایندگان نمی‌خواهند مردم از همه آنچه در مجلس می‌گذرد مطلع باشند.

محمدرضا خباز گفت: اصولگرایانی که امروز مجلس شورای اسلامی را در اختیار دارند، قبل از انتخابات و زمان ثبت نام کاندیداها بر تصویب طرح شفافیت آرا تأکید داشتند و شفافیت رأی از شعارهای اصلی انتخاباتی آنها بود.

وی افزود: زمان انتخابات وقتی خبرنگاران از کاندیداها درباره طرح شفافیت آرا سؤال می‌کردند، همه آنها بدون استثنا پاسخ مثبت می‌دادند. از جمله این افراد خود من بودم که گفتم نه تنها به بر شفافیت مالی در مجلس تأکید دارم، بلکه مایلم مردم بدانند موکلشان به چه چیز رأی می‌دهد.

استاندار خراسان شمالی دولت دوازدهم با بیان اینکه معتقدم همانطور که مانیتور مجلس تعداد نمایندگان موافق و مخالف هر طرح را نشان می‌دهد، باید مشخص باشد که این موافقان و مخالفان چه کسانی هستند، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم برگ برنده تصویب طرح شفافیت آرا که مطالبه عموم مردم است را دراختیار دارند، اما اراده‌ای برای تصویب طرح در آنان دیده نمی‌شود. خباز با تأکید اینکه نمایندگان مجلس در زمان انتخابات وعده حل مشکلات اقتصادی و رفع گرانی را هم دادند، اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است، گفت: پیگیری طرح استیضاح روحانی و برخورد با دولت گذشته نشان می دهد، مجلس دستش در این زمینه خالی است.

این سیاستمدار اصلاح درباره دلیل به نتیجه رسیدن طرح شفافیت آرا در مجلس تصریح کرد: برخی نمایندگان نمی‌خواهند مردم از همه آنچه در مجلس می‌گذرد مطلع باشند. اینها می‌خواهند اگر در جایی رأی منفی به طرحی دادند، فردا از سوی مردم مؤاخذه نشوند. وی افزود: نمایندگان مجلس نمی‌خواهند مسئولیت رأی خود را برعهده بگیرند. در مسائل اجرایی وقتی مدیر اجرایی بخشنامه‌ای صادر می‌کند دیگر نمی‌تواند از آن شانه خالی کند و باید عواقب آن را بپذیرد.

خباز با بیان اینکه عده‌ای در مجلس می‌خواهند همه چیز به نفع آنها تمام شود، لذا با شفافیت رأی خود مخالفت می‌کنند، تأکید کرد: در ماجرای رأی به FATF افرادی که به آن رأی مثبت دادند وقتی مورد انتقاد قرار گرفتند باید شهامت دفاع از رأی خود را داشته باشند، اما وقتی رأی او مخفی باشد برای فرار از پاسخگویی به راحتی می‌گوید من رأی ندادم.

استاندار خراسان شمالی در دولت دوازدهم اظهار کرد: متأسفانه این دوگانگی در رفتار نمایندگان با تصویب نشدن شفافیت آرا ادامه پیدا خواهد کرد. نماینده‌ای که به رأی خود اعتماد دارد می‌داند همانطور که رأی او در درگاه خداوند قابل کتمان نیست، از مردم هم نباید مخفی بماند. وی گفت: نماینده‌ای که بدون کار کارشناسی در صحن علنی مجلس به طرح‌ها ولوایح رأی می‌دهد، نمی‌خواهد افراد دیگر مطلع باشد که به چه چیزی رأی داده است تا بتواند از هر دو برگ برنده استفاده کند. و این جفای در حق نمایندگانی خواهد بود که رأی‌شان بر اساس کار علمی و دقیق است.

خباز با اشاره به اینکه آخرین بار طرح شفافیت آرا با یک رأی در مجلس رد شد، خاطرنشان کرد: مشخص است که نیم+یک نفر از نمایندگان با این طرح موافق نبودند. درحالی که اکثر اینها در زمان انتخابات اعلام کردند که به شفافیت آرای مجلس معتقدند و از آن به عنوان برگ برنده انتخابات استفاده کردند